Skrevet af Dagpleje Skovhytten

Pris og tilskud

Forældre betaling: 3114,00 kr
Kommunens tilskud: 5777,00 kr
Beløb i alt: 8891,00 kr

Beløbet indbetales forud til hver enkelt dagplejer, hver den sidste hverdag i måneden.
Udebliver betalingen, ophører pasningsaftalen øjeblikkeligt.
Betaling alle 12 måneder, også under ferie og sygdom.
Hele Juli åbent.
Barnet skal være skrevet op til pasning i 3 måneder, før der kan søges om tilskud.
Udmeldelse af dagplejen, skal ske med 2 måneders varsel, til den første i måneden.

Barnet skal være dækket af familiens egne forsikringer, ulykke og ansvar.